Kwiecień na niebiesko!

   2 kwietnia przypada szczególne Święto – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji postanowiliśmy cały kwiecień uczynić niebieskim – na znak solidarności oraz by zachęcać do akceptacji piękna tkwiącego w różnorodności. Niech to święto będzie nie tylko przypomnieniem walki o akceptację i tolerancję dla Osób z ASD (ang. autism spectrum disorder), ale też okazją do tworzenia nowych możliwości rozwoju i szans.   Obok różnych inicjatyw podejmowanych corocznie z okazji tego święta, proponujemy, aby każdego dnia mieć oczy szeroko otwarte na potrzeby innych, niezależnie od trudności, z którymi się mierzą.