Mikołajki

   W ostatnim czasie w Ośrodku panowała wyjątkowa atmosfera, wszystko to za sprawą odwiedzin Świętego Mikołaja. Byliśmy bardzo grzeczni, dlatego świętowanie rozpoczęliśmy znacznie wcześniej.

   Wysłannicy Św. Mikołaja zawitali do nas już w piątek, pierwszego grudnia, a byli to studenci Collegium Humanum wraz z Panem Sebastianem Krauzem.

  Nowy tydzień, zaowocował następnymi odwiedzinami. Tradycyjnie, 6 grudnia przybył do nas Święty Mikołaj w towarzystwie pomocników z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas oraz ze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Słowa podziękowań kierujemy w stronę ks. prałata Feliksa Paściaka – proboszcza parafii w Wysokiej oraz Pana Witolda Sobusia – Prezesa Zarządu „Bispol” Sp. z o.o. za okazaną pomoc i wsparcie materialne.

   W czwartek obejrzeliśmy spektakl w oparciu o utwór H. Ch. Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami” – wystawiony przez uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysokiej,  których opiekunem jest Pani Małgorzata Bieniasz. Dzięki tej historii przypominamy sobie o uniwersalnych wartościach, którymi warto kierować się każdego dnia.

   Ogromną niespodziankę sprawili nam Wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy przybyli do nas ze studentkami Wydziału Pedagogicznego oraz ze Świętym Mikołajem. Wizytę umilił nam koncert świątecznych piosenek i pastorałek.

   Wszystkim Mikołajom serdecznie dziękujemy za wspaniałe upominki oraz odwiedziny i wspólnie spędzony czas.