Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców oraz informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat. Nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom i pozwala właściwie na nie reagować. Terapia ta opiera się na pracy nad zmysłami dotyku, równowagi, wzroku, smaku czy węchu – ma ona zazwyczaj formę zabawy, co jest dla dzieci dodatkową atrakcją.

Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie odpowiedniej ilości i specjalnie dobranych bodźców sensorycznych. Podczas zajęć dzieci huśtają się na różnych huśtawkach, jeżdżą na deskorolce, balansują na piłce, wspinają się na drabinki, pokonują tory przeszkód, skaczą i dotykają różnych faktur. Dzięki takiej formie aktywności poprawia się integracja bodźców zmysłowych, wzmacniane są procesy nerwowe, będące podstawą rozwoju konkretnych umiejętności psycho-ruchowych.

Warto podkreślić, że procesy integracji sensorycznej zachodzą poza naszą świadomością, a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam przez całe życie.