„Nie ma mowy! Są rozmowy. Czyli o komunikowaniu się osób niemówiących.”

Każda osoba, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności czy stopnia doświadczanych trudności, ma podstawowe prawo do komunikacji i wpływania za pomocą komunikacji na swoją egzystencję” (Erickson i in., 2016).  

Komunikacja jest środkiem wymiany informacji międzyludzkiej. Jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Gdy dziecko nie mówi, nie oznacza to, że nie ma nic do powiedzenia.  Z tego powodu, aby umożliwić porozumiewanie się osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi powstała komunikacja wspomagająca i alternatywna (ang. Augmentative and Alternative Communications – AAC).

W miniony weekend pracownicy naszego Ośrodka mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji szkoleniowej i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” i Pracownię Porozumiewania się PAPUŁA w Rzeszowie: „Nie ma mowy! Są rozmowy. Czyli o komunikowaniu się osób niemówiących.”

Prelegentami konferencji byli specjaliści, na co dzień zajmujący się komunikacją alternatywną i wspomagającą AAC, z wykorzystaniem technologii niskich czyli: wszelkiego rodzaju znaków, tablic, książek komunikacyjnych, ale przede wszystkim technologii wyższych – narzędzi i programów interaktywnych, takich jak: eyetrackery,  system C-Eye, programy wspomagające komunikację.

Warsztaty dały uczestnikom możliwość poznania w praktyce pracy z wykorzystaniem narzędzia terapeutycznego – C-Eye. Jest to nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację i efektywną rehabilitację. Dzięki temu urządzeniu jest możliwa terapia AAC, poznawcza oraz pedagogiczna.

Udział w tych wydarzeniach był niezwykle inspirujący do dalszej pracy.