„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.”

Te słowa Jana Pawła II rozpoczęły VIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego. Na corocznym święcie osób niepełnosprawnych nie mogło zabraknąć przedstawicieli wszystkich grup zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w łańcuckim powiecie. Na zaproszenie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej, Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedziały wszystkie organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne. W pięknej sali Hotelu Łańcut zgromadzili się przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z Białobrzeg, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie, Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Żołyni, Stowarzyszenia Perełki, Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas, Zakładu Aktywności Zawodowej Contigo w Woli Dalszej, Duszpasterstwa Niesłyszących, Polskiego Związku Niewidomych, Diabetyków oraz wychowankowie i opiekunowie z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas, którym w tym roku towarzyszyli chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie.

Wielu zaproszonych gości zaszczyciło nas swoją obecnością, między innymi pan poseł Kazimierz Gołojuch, dyrektor PFRON w Rzeszowie pan Maciej Szymański, dyrektor PCPR pani Joanna Dubiel – Sowa, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec, wicestarosta łańcucki pani Barbara Pilawa – Kraus, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz przedstawicieli ważnych instytucji publicznych związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Twórczość osób niepełnosprawnych jest szczególnym wyrazem otwarcia się na piękno, często niedostrzegane w codziennym zabieganiu. Przeglądowi Twórczości towarzyszą wystawy prac plastycznych, rękodzieła artystycznego i wytworów mieszkańców domów i podopiecznych placówek.

Zaproszeni goście mogli podziwiać przedstawienia przygotowane przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Spora dawka humoru, ale i morały płynące z przedstawień naszych gości na długo zostaną w naszej pamięci.

8 Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnoprawnych rozpoczął występ najmłodszych gości – dzieci z Publicznego Przedszkola w Wysokiej, które specjalnie dla osób niepełnosprawnych przygotowały jesienne piosenki i tańce.

Nasi wychowankowie wystąpili w pięknych przebraniach, jako „Roztańczone grzybki”. Towarzyszyli nam chłopcy, podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, którzy wspólnie z nami przenieśli się do jesiennego lasu.

Rodzice i opiekunowie podziwiali swoje pociechy na scenie i nagrodzili ich wytęp wielkimi brawami.

Wszystkie przedstawienia zostały docenione przez publiczność i głośno oklaskiwane przez osoby niepełnosprawne.

Spotkanie osób niepełnosprawnych to czas wspólnej radości, wymiany poglądów na wiele tematów, ale przede wszystkim jest to czas dawania sobie radości, poczucia spełnienia i dzielenia się pięknem.

Nasze coroczne spotkanie wsparli sponsorzy, którym z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować. W sposób szczególny dziękujemy młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas działającemu przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie z opiekunem księdzem Damianem Długoszem oraz młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie z opiekunem panią Agnieszką Szpunar.

Przegląd Twórczości Artystycznej zakończyło wręczenie pamiątkowych statuetek, dyplomów oraz upominków. Na zakończenie, specjalnie dla wszystkich gości zagrała Kapela Podwórkowa Wysoczanie z Wysokiej.

Dziękujemy wszystkim za ich obecność, za utwierdzenie nas w przekonaniu, że warto pracować z osobami niepełnosprawnymi. A im dziękujemy za chwilę zatrzymania nad pięknem codziennego dnia, za ich uśmiech, choć czasami przez łzy i za pozytywne spojrzenie na świat.

Anna Ruszel-Kwaśny