Szanowni rodzice!

Podjęto decyzję o zniesieniu kolejnych obostrzeń związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19. Od 18 maja będzie można prowadzić między innymi zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Po kliknięciu w poniższą grafikę, znajdują się wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Ważne dla rodziców, opiekunów prawnych!

Proszę zapoznać się i przestrzegać procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej w związku wystąpieniem koronawirusa COVID-19.
Proszę pobrać ze strony internetowej i wypełnij oświadczenie i deklarację.
Podpisane dokumenty proszę przekazać w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Ośrodka.
Proszę stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczonych powyżej.

Procedura Pobierz

Oświadczenie Pobierz

Deklaracja Pobierz

Ankieta kwalifikacyjna Pobierz

Oświadczenie brak zgody na uczestnictwo w zajęciach Pobierz

Deklaracja chęci udziału w zajęciach Pobierz