Dnia 30 września 2021 roku gościliśmy w naszym Ośrodku Księdza Biskupa Krzysztofa Chudzio  z tytułu wizytacji parafii w Wysokiej.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy wychowankowie oraz pracownicy Ośrodka. Warto zaznaczyć, że nasz Gość  złożył wizytę w naszej placówce w asyście ks. Proboszcza Feliksa Paściaka. Księdza Biskupa powitaliśmy śpiewająco, słowami pieśni „Bądź pozdrowiony, Gościu nasz”, a następnie w imieniu nas wszystkich głos zabrała pani Dyrektor Janina Surmacz, jednocześnie dziękując za wizytę w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Caritas w Wysokiej. Wyrazem naszej wdzięczności były kwiaty i wspólnie wykonany upominek. Ksiądz Biskup, z właściwą sobie pogodą ducha i spokojem, bardzo szybko nawiązał kontakt z naszymi wychowankami. Z życzliwością wypytywał o ich imiona, jednocześnie witając każdego ze wzruszeniem i uśmiechem na twarzy. Następnie, odśpiewaliśmy przygotowane specjalnie na te okazję piosenki, po czym Ksiądz Biskup pozwiedzał Ośrodek. Poprzez osobisty kontakt z każdym uczestnikiem spotkania starał się, aby nikt nie został niezauważony i pominięty.

Dziękujemy Ci Księże Biskupie, że byłeś z nami. Odwołując się do słów Papieża Franciszka, który zachęcał wszystkich do wzajemnej za siebie modlitwy, tak i my prosimy o modlitwę za nas.