16 stycznia 2020 roku w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno –Wychowawczym Caritas w Wysokiej odbyła się wywiadówka śródroczna. Podczas zebrania, Dyrektor, pani Janina Surmacz powitała wszystkich rodziców oraz opiekunów prawnych, omówiła bieżące sprawy Ośrodka, między innymi związane z przyjęciem sakramentów – pierwszej Komunii Świętej oraz Bierzmowania. Następnie, w sali konferencyjnej placówki, odbyło się szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, na którym można było uzyskać praktyczne porady w jaki sposób szukać pracy, jak pisać curriculum vitae, list motywacyjny oraz na co zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejnym punktem dnia było spotkanie z doktor Jolantą Kluz –Zawadzką – epidemiolog, specjalistką chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i wolontariuszką misyjną.

Szkolenie dotyczyło profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży – prawidłowego odżywiania i przeciwdziałania chorobom zakaźnym. Pani doktor podzieliła się swoimi doświadczeniami z odbytych misji do Afryki. Jak sama powiedziała: „Praca uczy wielkiej pokory. Praktykuję medycynę od tylu lat, ale w tamtych warunkach muszę dochodzić do diagnozy inaczej niż tutaj. Uczymy się do końca życia. Na początku myślisz, że dużo wiesz, ale wchodząc coraz wyżej, rozszerzasz horyzont i zaczynasz dostrzegać, jak wielu rzeczy także nie wiesz”. Dziękujemy za tak wartościowe słowa, uświadamiające nam jak powinniśmy doceniać to co mamy i cieszyć się nawet z najdrobniejszych spraw.