17.01.2020 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łańcucie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej odbyło się spotkanie opłatkowe na które przybyło wielu zaproszonych gości. W przepięknie udekorowanej sali teatralnej Centrum Caritas w Łańcucie gościliśmy Wicedyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, księdza Pawła Koniecznego, Proboszcza parafii Fara w Łańcucie, księdza Dziekana Tadeusza Kocóra, Burmistrza Miasta Łańcuta, pana Rafała Kumka, Wicestarostę Powiatu Łańcuckiego, panią Barbarę Pilawę-Kraus, Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Łańcucie, panią Janinę Surmacz wraz z wychowankami i pracownikami Ośrodka, Podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Caritas w Łańcucie wraz z pracownikami placówki, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, pana Jerzego Hałkę, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, pana Marka Rupara, Dyrektor ds. orzekania o niepełnosprawności w Łańcucie, panią Jadwigę Cwynar, Panią Halinę Stepanko, byłą kierownik Świetlicy, Rodziców, rodzeństwo i rodziny naszych Wychowanków i Wychowanków, Wychowawców, Specjalistów i wszystkich Wolontariuszy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łańcucie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Przed rozpoczęciem części artystycznej Kierownik Świetlicy Socjoterapeutyczne w Łańcucie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, pani Ewa Pierzga przywitała zebranych gości i zaprosiła do wspólnego kolędowania. Podziękowała wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowania tego ważnego dla placówki wydarzenia. Pani Kierownik nie zapomniała także o ciepłych słowach i życzeniach, które skierowała do wszystkich na Nowy Rok 2020.

Święta Bożego Narodzenie to czas kiedy wszyscy są blisko siebie, panuje magiczny nastrój, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością.Wychowankowie Świetlicy pod czujnym okiem wychowawców przygotowali występ artystyczny, który wprowadził zebranych gości w prawdziwie świąteczną nastrój. Występ wychowanków został nagrodzony wielkimi brawami, a ukradkiem ocierane łzy wzruszenia były największą nagrodą dla artystów. Na każdego gościa czekała miła niespodzianka symbolizująca opłatek – serduszka z życzeniami noworocznymi oraz słodkim przysmakiem w środku Spotkanie zwieńczył smaczny poczęstunek oraz wspólne kolędowanie.

Dziękujemy za zaproszenie nas na tak piękną uroczystość!