30 stycznia 2020 roku w Ośrodku Kultury w Wysokiej odbyło się Ośrodkowe Spotkanie Opłatkowe połączone z Dniem Babci i Dziadka. Pani Janina Surmacz, Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas rozpoczęła od powitania naszych miłych gości, którzy przybyli aby obejrzeć tradycyjne jasełka – Księdza Prałata Artura Jańca – Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Księdza Prałata Feliksa Paściaka – Proboszcza Parafii w Wysokiej, Księdza Prałata Edwarda Śnieżka, Księdza Szczepana Wiśniewskiego, Panią Barbarę Pilawę-Krauz – Wicestarostę Powiatu Łańcuckiego, Panią Joannę Dubiel-Sowę – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Jadwigę Cwynar – Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Panią Iwonę Łysik – Dyrektor Domu Dziennego Pobytu Caritas w Łańcucie, Pana Jerzego Hałkę – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, Pana Krzysztofa Lepaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, Panię Ewę Pierzgę – Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łańcucie, Panią Renatę Hadław – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiej, Pana Kamila Babulę wraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie oraz pracowników i wychowanków naszego Ośrodka, ich rodziców oraz babcie i dziadków.
Następnie na scenie odbyło się wielkie wydarzenie – przenieśliśmy się do ubogiej stajenki, gdzie narodził się maleńki Jezus i poszliśmy złożyć mu pokłon. Nasi wychowankowie oraz pracownicy NORW zmienili się w przepiękne anioły, pastuszków oraz dzieci, odwiedzające Dzieciątko. Nie zabrakło także orszaku trzech królów oraz składających noworoczne życzenia „drabów”. W trakcie jasełek najwspanialszą oprawę muzyczną pomógł nam stworzyć zespół „The Freeborn Brothers”, który później zagrał dla nas także koncert świąteczny. Nie mogło zabraknąć również najserdeczniejszych życzeń dla Babć i Dziadków – wychowankowie zadbali, aby ci poczuli się najważniejsi – poprzez wiersz, wspólne odśpiewanie „sto lat” oraz drobne upominki okazali swoją miłość i wdzięczność w tym wyjątkowym dla nich dniu.

Zarówno występ naszych wychowanków, jak i piękny koncert zespołu The Freeborn Brothers” zostały nagrodzone wielkimi brawami – zasłużenie, ponieważ sprawiły, że uśmiechy nie znikały z twarzy, a w sercach zrobiło się cieplej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i życzymy szczęśliwego
Nowego Roku!