W dniu 07.02.2020 w ramach wymiany doświadczeń NORW Caritas w Wysokiej odwiedziły specjaliści – logopedzi z Ośrodką Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach.

Spotkanie to pozwoliło wymienić się wiedzą na  temat komunikacji alternatywnej (AAC) oraz porozmawiać na temat specjalistycznego sprzętu i oprogramowania używanego w placówkach.