Panie, powiedziałeś siostrze Faustynie:

„patrz w miłosierne serce Moje i odbij litość jego we własnym sercu i czynie” (Dz., 1688).

 

29 kwietnia 2017 roku pracownicy Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej i uczniowie wraz z opiekunami z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki z Wysokiej wybrali się na „XIV Pielgrzymkę Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach”.