Od 19 maja po dłuższej przerwie prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.