W zajęciach Integracji Sensorycznej biorą udział  wszyscy podopieczni naszego ośrodka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie przez wykwalifikowanych terapeutów Integracji Sensorycznej. Ćwiczenia są dostosowywane do poziomu rozwojowego wychowanków. Jednak nie mogą być ani za łatwe ani za trudne – należy balansować na granicy możliwości dziecka. Wśród używanego sprzętu znajdują się różnego typu huśtawki, hamaki, platformy, równoważne, duże piłki, wałki, deskorolki itp.

Terapia w metodzie Integracji Sensorycznej wygląda jak zabawa. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach i mają wrażenie że kreują zajęcia wspólnie z terapeutą.

Ważnym aspektem tej terapii jest motywacja podopiecznych oraz zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w zabawach. Terapia Integracji Sensorycznej jest zazwyczaj dla wychowanków przyjemnością, ale wymaga też od nich dużego zaangażowania i niekiedy sporego wysiłku. Rolą terapeuty jest umiejętne zachęcanie i prowokowanie dziecka do aktywności nawet wówczas, gdy pewne rodzaje zabaw i ćwiczeń wzbudzają u niego niechęć.