Wychowanie fizyczne to zajęcia grupowe realizowane w naszej placówce w ramach podstawy programowej. W zajęciach uczestniczą wszyscy wychowankowie grup edukacyjnych- zgodnie z etapem edukacyjnym.Tematyka zajęć jest dostosowana do możliwości oraz potrzeb indywidualnych wychowanków jak i całej grupy. Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów oraz kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Ponadto wychowanie fizyczne uczy wzajemnego szacunku i życzliwości, dbałości o siebie i kolegów, a także zasady „fair play”. W trakcie aktywności stosowane są różne formy ćwiczeń- najchętniej jednak wychowankowie wykonują zadania z przyborami gimnastycznymi m. in. woreczkami, laskami, ławeczką, piłkami czy chustą animacyjną.