20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Szczególny moment – w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. 

 

Warto zaznaczyć, że Konwencja ta została uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Dokument podpisały wszystkie państwa na świecie i dotyczy każdej osoby od chwili narodzin. 7 listopada 2014 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień ten również Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji RP. My wszyscy, rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele powinniśmy mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Prawa dziecka dzielą się na prawa osobiste, socjalne i prawa kulturalne. Pełny tekst Konwencji Praw Dziecka można znaleźć pod załączonym linkiem

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/T/D19910526L.pdf

W skład praw osobistych wchodzi między innymi: prawo do życia i rozwoju, prawo do tożsamości, godności, szacunku, swobody myśli, sumienia i wyznania. Prawa socjalne to prawo do odpowiedniego standardu życia, ochrony zdrowia, zabezpieczenia socjalnego, wypoczynku i czasu wolnego. Z kolei, prawa kulturalne, to prawo do nauki, korzystania z dóbr kultury, informacji oraz prawo do znajomości swoich praw. Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi.

Pamiętajmy:

 

„Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.

Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga.”

święty Jan Paweł II

Materiały edukacyjne dotyczące Międzynarodowego Dnia Prawa Dziecka są dostępne na stronie internetowej UNICEF (www.unicef,pl) – Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci, który został utworzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 11 grudnia 1964 roku. Jak co roku UNICEF zachęca do wsparcia dzieci, a w tym roku w sposób szczególny, zachęca do zaangażowania w akcję pomocową na rzecz dzieci w Jemenie.  UNICEF Polska szczególnie w tym dniu – 20 listopada – zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego –  we wszystkich działaniach podejmowanych wspomnianego dnia – jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.