Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to trening grupowy podczas, którego modeluje się zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych, między innymi zawieranie znajomości, uważne słuchanie, czekanie na swoją kolej czy zadawanie pytań. Zajęcia w naszym Ośrodku odbywają się raz w tygodniu w grupach edukacyjno-wychowawczych. Zajęcia TUS to zarówno nauka poprzez różnorodne formy aktywności: zabawy dramowe: odgrywanie ról, scenek filmowych – które  w szczególny sposób przypadły do gustu naszym wychowankom, zabawy muzyczno – ruchowe, karty pracy, gry planszowe i inne, ale to również ważna w codziennym życiu – nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nauka komunikacji wspomagającej  i alternatywnej.

Tematyka treningu umiejętności społecznych oraz formy aktywności są dostosowywanie do indywidualnych możliwości wychowanków oraz potrzeb grupy. W naszym Ośrodku największą furorę sprawia praca z odgrywaniem scenek, gdzie podczas zajęć używane są takie rekwizyty jak klaps filmowy oraz kamera. Każdy z uczestników treningu ma swoją rolę do spełnienia – wychowankowie są strażnikami poszczególnych kroków, omówionych wcześniej  (na przykład – jak w akceptowany społecznie sposób przywitać się z drugą osobą, jak poprosić o pomoc), ale również zamieniają się w kamerzystę czy klapsera.

Podczas zajęć obowiązują nas zasady, których przestrzegamy, a na koniec wychowankowie otrzymują umówioną nagrodę.