Wysoka, 06.11.2020 r.

     W związku z decyzją Rządu RP dotyczącej zawieszenia zajęć w szkołach    i placówkach oświatowych, w tym i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych, które obowiązywać będzie od dnia 09.11.2020 roku do 29.11.2020 roku, informuję, że również w naszym Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Caritas w Wysokiej, zajęcia zostaną zawieszone. Co oznacza, że zajęcia edukacyjno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej będą prowadzone zdalnie.

     Pragnę Państwa poinformować, iż w tym czasie mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dzieci i wychowanków posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub wychowanka z osobą prowadzącą te zajęcia.

     W związku z powyższym proszę o podjęcie dobrowolnej decyzji dotyczącej uczestnictwa dziecka w powyższych zajęciach oraz niezwłoczne poinformowanie dyrekcji o chęci uczestnictwa oraz wypełnienie poniższej deklaracji.

 

Dyrektor NORW Caritas w Wysokiej

Janina Surmacz

 

Załączniki:

Oświadczenie dla grup edukacyjno- wychowawczych: POBIERZ

Oświadczenie dla grup rewalidacyjno- wychowawczych: POBIERZ

Oświadczenie dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju: POBIERZ

Oświadczenie dla zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych: POBIERZ