Szanowni Państwo!

Od 19 maja 2020 r. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej prowadzi zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przypominam, że zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców wychowanków Ośrodka.

Pozostałe zajęcia wynikające z planu grupy/zespołu są nadal prowadzone zdalnie.

Proszę rodziców, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w zajęciach bezpośrednio z wychowawcą i specjalistą o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby w placówce zachowane były wszystkie wymogi sanitarne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Pozdrawiam bardzo serdecznie

Janina Surmacz

Dyrektor NORW Caritas w Wysokiej