Logorytmika jako wsparcie terapii logopedycznej.

Logorytmika łączy w sobie elementy rytmiki, tańca, śpiewu i „logo” – czyli wszystkiego, co z mową związane. W czasie zajęć logorytmicznych uczymy się współpracować z innymi. Poprzez dobrą zabawę – taniec, śpiew, grę na instrumentach ćwiczymy umiejętności naśladownictwa, poszerzamy nasze słownictwo i integrujemy pracę obu półkul mózgowych. Wspólna gra na instrumentach, możliwość własnej ekspresji muzycznej i dobra zabawa to podstawa udanych zajęć. Wspierając umiejętności komunikacyjne, rozwijamy umiejętności społeczne, poznawcze i ruchowe.

Logorytmika jest czasem na dziecięcą ekspresję, na uśmiech i na dobrą zabawę!