Regulamin wypoczynku (półkolonii) w  Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Caritas w Wysokiej      KLIK

Regulamin dotyczący bezpieczeństwa COVID – 19 podczas pobytu na półkolonii w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Caritas w Wysokiej      KLIK