Program półkolonii zimowej

I grupa edukacyjno – wychowawcza mgr Małgorzata Kamińska

II grupa edukacyjno – wychowawcza mgr Natalia Nycz, mgr Aneta Kasprzyk

III grupa edukacyjno – wychowawcza mgr Ewa Pierzga

I grupa rewalidacyjno – wychowawcza mgr Joanna Schmidt

II grupa rewalidacyjno – wychowawcza mgr Barbara Kolasa

III grupa rewalidacyjno – wychowawcza mgr Benedykt Skiba

IV grupa rewalidacyjno – wychowawcza mgr Katarzyna Hawro