Nowe procedury

SZANOWNI RODZICE! W dniu 1 września 2020r. rozpoczynamy stacjonarne zajęcia edukacyjne wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia w ramach wczesnego rozwoju dziecka z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w NORW Caritas w Wysokiej. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i stosowanie do nich. Z poważaniem Janina Surmacz Dyrektor NORW Caritas w Wysokiej Procedury obowiązujące od …

Informacja dla rodziców- zajęcia rewalidacyjne

Szanowni Państwo! Od 19 maja 2020 r. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej prowadzi zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przypominam, że zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców wychowanków Ośrodka. Pozostałe zajęcia wynikające z planu grupy/zespołu są nadal prowadzone zdalnie. Proszę …

Ważne informacje

Szanowni rodzice! Podjęto decyzję o zniesieniu kolejnych obostrzeń związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19. Od 18 maja będzie można prowadzić między innymi zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Po kliknięciu w poniższą grafikę, znajdują się wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ważne …

Informacja od terapeutów

Szanowni Rodzice naszych Wychowanków Zwracamy się do Państwa z zapewnieniem, że czasowe zawieszenie zajęć prowadzonych w Ośrodku nie wiąże się dla nas z zaprzestaniem działalności terapeutycznej- pamiętamy o naszych Podopiecznych i bardzo zależy nam, aby mieli zapewniony dostęp do tak potrzebnej nam terapii. Dopasowując formę naszej pracy do obecnej sytuacji …

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice! W imieniu wychowawców i specjalistów Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treściami publikowanymi na stronie internetowej naszego Ośrodka i wykorzystywania ich podczas pracy z dzieckiem w domu. Publikowane treści są systematycznie aktualizowane i dostosowywane do możliwości dzieci. W …

Nauczanie zdalne – nowe rozporządzenie

Szanowni Rodzice!   Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających …

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w module III wprowadza możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są: uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej; uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących …

Konkurs ,,Święty Jan Paweł II- przyjaciel dzieci i młodzieży”

Konkurs plastyczno-techniczny   Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież wraz z rodzicami i opiekunami do wzięcia udziału w wiosennym konkursie, który organizowany jest przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej. 18 maja 2020 roku będziemy obchodzić ważną uroczystość. W tym dniu świętujemy 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka – świętego Jana Pawła II. Ten wielki Polak, który …

Czasowe zawieszenie wszystkich zajęć prowadzonych przez ośrodek

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 czasowo zawiesza się wszystkie zajęcia prowadzone przez Ośrodek. Wszyscy pracownicy pozostają w gotowości do pracy. W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wychowawcy i specjaliści uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne wychowanków, dostosowują sposoby i metody pracy do potrzeb i możliwości …